Víťazné projekty

By 02/10/2019Projekty

Projekty, do ktorých sa zapojila naša materská škola a získala grant:

školský rok 2018/2019

Termín Od koho sme žiadali grant Názov projektu Získaná suma
1.polrok Raiffeisen bank – Gesto pre mesto Z rozprávky do rozprávky 1000 EUR
2.polrok Grantový program hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity Indoorové ihrisko – zdravé nožičky a chrbátik 400 EUR
2.polrok DM – spoločne Od semienka k rastlinke 1000 EUR
2.polrok Nadácia Tatra Banky –Dobré srdce – zamestnanecký grant Každý je víťazom 300 EUR
2.polrok Grantový program hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity  – 3.kolo Malý vedec – prírodovedecký krúžok 400 EUR