VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (2% z dane):

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole s vyučovacím jazykom slovenským: