VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (2% z dane):