Školský poriadok MŠ Tupolevova 20: ŠKOLSKÝ PORIADOK 2019-2020

Dodatok č.1/2019 ku školskému poriadku MŠ Tupolevova 20: Dodatok č.1-2019 ku školskému poriadku MŠ Tupolevova 20

Dodatok č.2/2020 ku školskému poriadku MŠ Tupolevova 20:Dodatok č.2-2020 ku školskému poriadku MŠ Tupolevova 20

Dodatok č. 3/2020 ku školskému poriadku MŠ Tupolevova 20: Dodatok č. 3 ku školskému poriadku

Dodatok č. 4/2020 ku školskému poriadku MŠ Tupolevova 20: Dodatok č. 4 ku školskému poriadku

Dodatok č.4/1 k dodatku č.4:  Dodatok 4-1 k dodatku č.4 ku školskému poriadku

Školský vzdelávací program MŠ Tupolevova 20: Školský vzdelávací program MŠ, Tupolevova 20

Plán práce MŠ Tupolevova 20: Plán práce 2019-2020

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Tupolevova 20: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk.rok 2018-2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Tupolevova 20Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, MŠ Tupolevova 20, 2017-2018