Školský poriadok MŠ Tupolevova 20: ŠKOLSKÝ PORIADOK 2019-2020

Dodatok č.1/2019 ku školskému poriadku MŠ Tupolevova 20: Dodatok č.1-2019 ku školskému poriadku MŠ Tupolevova 20

Dodatok č.2/2020 ku školskému poriadku MŠ Tupolevova 20:Dodatok č.2-2020 ku školskému poriadku MŠ Tupolevova 20

Dodatok č. 3/2020 ku školskému poriadku MŠ Tupolevova 20: Dodatok č. 3 ku školskému poriadku

Dodatok č. 4/2020 ku školskému poriadku MŠ Tupolevova 20: Dodatok č. 4 ku školskému poriadku

Dodatok č.4/1 k dodatku č.4:  Dodatok 4-1 k dodatku č.4 ku školskému poriadku

Dodatok č.4/2 k dodatku č.4: Dodatok 4-2 k dodatku č.4 ku Školskému poriadku

Dokument mestskej časti Petržalka: VZN_c_15_2020_o_prispevkoch_v_skolach

Ministerstvo školstva SR:

Návrat do škôl-aktualizovaný k 5.1.2021

Harmonogram návratu do škôl 2021

Čestné-prehlásenie-k-11-1-2021-1

Manual pre materské školy 23.10.2020

Školský vzdelávací program MŠ Tupolevova 20: Školský vzdelávací program MŠ, Tupolevova 20

Tematické okruhy učebných osnov: Tematické okruhy 2020-2021

Plán práce MŠ Tupolevova 20: Plán práce 2019-2020

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Tupolevova 20: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, MŠ Tupolevova 20, 2019-2020

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Tupolevova 20: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk.rok 2018-2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Tupolevova 20Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, MŠ Tupolevova 20, 2017-2018