Oznamy pre rodičov

 

VÁŽENÍ  RODIČIA!

Počas  mesiaca august budú v prevádzke tri triedy:

 

1.poschodie:

ŽABKY  –  deti z triedy Žabky (použijú  šatňu Žabky)

MOTÝLIKY –  deti z triedy Motýliky a deti z MŠ Ševčenkova  (použijú  šatňu Motýliky)

 

2.poschodie:

LIENKY deti z triedy Lienky a Sovičky (použijú  šatňu Sovičky)

 

V prípade zníženého počtu detí, budú deti z druhého poschodia presťahované do tried a šatní na prvom poschodí.

Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme.

Kolektív MŠ Tupolevova 20

 

VÁŽENÍ  RODIČIA!

Obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc pri príprave triedy Žabky na maľovanie.  Touto cestou Vás pozývame na MALÚ  BRIGÁDU, ktorá sa uskutoční  v nedeľu 29.7. 2018  o 15.00 v triede Žabky v MŠ Tupolevova.  Potrebujeme silných a šikovných oteckov na vynosenie nábytku, ďalej rodičov, ktorí na rebríku postŕhajú zo stropu obláčiky a odlepia zo stien ozdoby a nakoniec  rodičov, ktorí pozakrývajú koberec   igelitmi a poriadne ich poobliepajú páskou.  Tiež šikovné maminky môžu pomocníkom priniesť niečo dobré pod zub (koláčiky, chlebíčky). Keď  sa pustíme do roboty viacerí, budeme to mať hotové raz dva. Maliar v pondelok vymaľuje a v utorok popoludní  by sme nábytok ponosili späť spolu s rodičmi  ochotnými prísť ešte raz. Pretože od stredy v triede Žabky už budú detičky.  J

Vopred  Vám všetkým, ktorí  máte chuť pomôcť  a nájdete  si čas, ďakujem.

 

Mgr.Zuzana Michaleková

Riaditeľka MŠ