Oznamy pre rodičov

 

 

Milí rodičia,

srdečne Vás pozývame do našej materskej školy na „vianočné tvorivé dielničky„.

V dňoch: 13.12.2017 (streda) o 15:30 hod trieda Lienky,

                  14.12.2017 (štvrtok) o 15:30 hod triedy Sovičky, Motýliky a Žabky.

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

 

Milí rodičia,

cez vianočné prázdniny t.j. v termíne od 27.12.2017 do 5.1.2018 bude prevádzka MŠ Tupolevova 20 prerušená. Náhradné materské školy budú:

MŠ Lachova v dňoch 27.12 až 29.12.2017,

MŠ Turnianska v dňoch 2.1. až 5.1.2018.

MŠ Tupolevova začne prevádzku 8.1.2018.