Oznamy pre rodičov

POĎAKOVANIE

Chcela by som sa v mene svojom aj v mene celého kolektívu poďakovať
všetkým rodičom, ktorí svojou aktivitou, obetovaním svojho voľného času na
brigády, či iným spôsobom prispeli k zveľaďovaniu našej materskej školy.
Vďaka aj tým, ktorí priniesli deťom výtvarný materiál, papier na kreslenie,
omaľovánky, či iné drobnosti, ktoré deti v MŠ vedia tvorivo využiť.
Moja vďaka patrí predovšetkým výboru občianskeho združenia Vodníček, vďaka
ktorým sme mali podaných schválených niekoľko úspešných grantov.
V občianskom združení sú skvelí ľudia, ktorí tento rok naozaj obetovali mnoho
zo svojho voľného času pre potreby našej MŠ.
Vďaka Vám, milí rodičia, ktorí ste včas uhradili príspevky do OZ Vodníček,
pretože bez nich by nebolo možné financovať mnohé nadštandartné aktivity
našej materskej školy, nákup učebných pomôcok, tvorivého materiálu,
darčekov, divadielok a ďalších pre škôlku potrebných vecí.
Zároveň by som sa chcela poďakovať aj všetkým zamestnancom materskej
školy, ktorí boli nápomocní pri brigádach a aktivitách pre deti nad rámec svojich
povinností. Veľmi si vážim pomoc a spoluprácu každého.

Ešte raz veľké ĎAKUJEM

Mgr.Zuzana Michaleková
Riaditeľka MŠ

Akcie MŠ

Jún:

 • 3.6.  Diskotéka ku Dňu detí – od 9.00 na triedach, o 10.00 na školskom dvore (oblečte sa tak, aby sa vám dobre tancovalo)
 • 4.6. Športová olympiáda – od 9.15 na školskom dvore (oblečte a obujte sa tak, aby sa vám dobre športovalo)
 • 5.6. o 9.30  Kúzelné prázdniny – predstavenie Divadla na vešiaku
 • 6.6. o 9.30  Psovodi v MŠ
 • 11.6. o 9.00 poľné zvieratká     
 • 12.6. Zdravé oči – vyšetrenie zraku pre prihlásené deti
 • 17.6. o 9:00 hod. Koncoročné triedne fotenie
 • 17.6. Deň otcov v MŠ – súťaživé popoludnie pre ockov a ich deti od 15.00 na školskom dvore
 • 21.6. Výlet do Malkia parku – pre všetky deti
 • 25.6Rozlúčka predškolákov s deťmi a pani učiteľkami z MŠ  – počas celého dopoludnia.

Máj:

 • 3.5.19 (piatok) Dental Alarm – hravé osvetové školenie na podporu dentálnej hygieny u detí (a ešte 10.5., 17.5., 24.5.)
 • 6.5.19 (pondelok) o 10:00 hod. Výchovný koncert v ZUŠ Topoľčianska (triedy Lienky a Sovičky)
 • 7.5.19 (utorok) posledný deň plaveckého výcviku pre prihlásené deti
 • 14.5.19 (utorok) Vodné zvieratá
 • 16.5.19 (štvrtok) o 15:30 hod. Besiedka ku Dňu matiek
 • 23.5.19(štvrtok) Návšteva hasičskej zbrojnice
 • 27.5.19 (pondelok) Trochu iné divadelné predstavenie O Snehulienke (hrajú žiaci 4.ročníka ZŠ Tupolevova)

Apríl:

 • 2.4.2019 (utorok) od 8:45 hod. fotenie (pre prihlásené deti)

od 10.00 hod. fotenie na tablo – predškoláci

 • 15.4.2019 (pondelok) Divadelné predstavenie ,,Veľká noc“ – hrajú Mici a Mňau
 • 17.4.2019 (streda) muzikál Snehulienka (DK Zrkadlový háj) – len pre predškolákov
 • 25.4.2019 (štvrtok) o 9:00 hod. divadlo Na hojdačke: Na Zemi dobre mi 

Marec:

 • 5.3. o 9:30 hod. Divadlo na vešiaku: O zvedavom dievčatku 
 • 12.3. dopoludnia – otvorená hodina v ZŠ Tupolevova pre predškolákov – Sovičky
 • 20.3.  Čítanie školákov v MŠ
 • 26.3. od 9:00 hod. Vozenie na koníkoch, výklad o koníkoch, starostlivosť o ne 

VYHLÁSENIE
o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby môžete stiahnuť tu: Vyhlasenie 2018-edit

Predvyplnené tlačivá s údajmi občianskeho združenia Vám rady poskytnú pani učiteľky.

OZNAM PRE RODIČOV

Z dôvodu pohybu cudzích osôb v priestore vchodov MŠ Tupolevova 20 a Evanjelickej MŠ Filipa Melanchtona so sídlom na Tupolevovej 20,  počas uplynulých týždňov,  sme  prijali bezpečnostné opatrenia, ktoré  pomôžu zvýšiť bezpečnosť Vašich detí a zamedziť krádežiam osobných vecí v priestoroch MŠ a ZŠ.

Preto Vás prosíme o pochopenie a akceptovanie riešenia, ktorým bude uzamknutie jedného vchodu do budovy oboch materských škôl odo dňa 7.2.2019.  Ide o vchod od areálu školského dvora  oboch materských škôl. Následne od 4.3.2019 bude uzamknutá aj červená brána a do areálu materských škôl  sa bude vstupovať bránou od tenisových kurtov.

Druhý vchod (od areálu školského dvora základnej školy) bude sprístupnený v čase od 6.30 do 9.00 hod. , 12.00 – 12.30 hod. a 14.45 – 17.00 hod.

V  čase od 9.00 do 12.00 hod. a 12.30 do 14.50 hod. bude vchod uzamknutý. Ide o dočasné riešenie, pokým nebude nainštalovaný audio alebo video vrátnik. Potom bude vchod otváraný audio alebo video vrátnikom, rovnako  ako na základnej škole.

PROSÍME VÁS O DODRŽIAVANIE UVEDENÝCH OPATRENÍ , IDE HLAVNE O BEZPEČNOSŤ VAŠICH DETÍ!!!

V prípade, že sa potrebujete dostať do budovy materskej školy v čase, keď je

zamknutá, kontaktujte nás telefonicky:

MŠ Tupolevova20:                           0903 519 007

Riaditeľka MŠ Tupolevova 20:       0903 436 174

Evanjelická MŠ:                                 02 63 812 823

Mgr. Zuzana Michaleková   – riaditeľka MŠ Tupolevova 20

Mgr.Miroslav Cisár –   riaditeľ ZŠ Tupolevova 20

PhDr.Anna Bašnárová – riaditeľka Evanjelickej  MŠ Filipa Melanchtona Tupolevova 20[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]