Oznamy pre rodičov

Karneval s hudbou a divadlom sa uskutoční v pondelok 24.2.2020. Masky deťom zabezpečia rodičia. 

VÁŽENÍ   RODIČIA!

Z dôvodu zvýšenej chorobnosti a výskytu vyššieho počtu respiračných ochorení, ako aj z dôvodu monitorovania chrípky v regióne, bude  v súlade s § 13 h), ods.1 zákona 272/1994 Z.z. a s Metodickým  usmernením  MŠ SR č.15/2005-R  sprísnený vstupný ranný filter detí. V prípade, ak dieťa bude ráno vykazovať známky ochorenia (nádcha, červený noštek od častého čistenia, opuchnuté, červené, tečúce alebo hnisavé oči, kašeľ, teplota), nebude dieťa prevzaté od rodiča do MŠ.  O neprevzatí dieťaťa bude vyhotovený písomný záznam. Dieťa, ktoré neprejde ranným filtrom nastúpi do MŠ len s potvrdením od lekára o bezinfekčnosti. Taktiež dieťa, ktoré nastúpi do MŠ po chorobe, musí mať potvrdenie o bezinfekčnosti od lekára s dátumom nástupu do MŠ.

Verím, že dodržiavaním hygienických a protiepidemiologických opatrení sa vyhneme šíreniu chrípky a respiračných ochorení v našom zariadení.

Ďakujem za pochopenie a spoluprácu.

                                                                         Mgr. Zuzana Michaleková

                                                                         Riaditeľka MŠ

Milí rodičia!
Zapojili sme sa do 7. edície grantového programu Nadačného fondu TESCO – „VY ROZHODUJETE MY POMÁHAME“ a náš projekt „BOSONOHO – BALANČNÝ CHODNÍK“ postúpil medzi 3 najlepšie projekty v našom regióne. O poradí víťazov však rozhodnú zákazníci, ktorí budú hlasovať v obchodoch TESCO.
Každý zákazník, ktorý od 20. januára do 16. februára 2020, nakúpi v obchode spoločnosti TESCO, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón, ktorý vhodí do hlasovacieho boxu projektu, ktorý chce podporiť.
Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu nášho projektu „BOSONOHO-BALANČNÝ CHODNÍK“ za ktorý môžete hlasovať v obchodoch TESCO v Bratislave-Petržalke na týchto uliciach: Blagoevová 26, Panónska cesta 9, Ševčenkova 23, Vienna gate Kopčianska ul. 10 a Námestie Hraničiarov 37.
Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov získajú v jednotlivých regiónoch podporu vo výške 1300 eur.
V prípade našej výhry budú finančné prostriedky využité na zakúpenie nových balančných hracích prvkov na škôlkárske ihrisko a vytvorenie bosonohého chodníka.

Ďakujeme za podporu!
OZ Vodníček Rodičovské združenie pri materskej škole Tupolevova 20