My sme malí muzikanti

By 04/12/2020Projekty

Vďaka projektu „My sme malí muzikanti“ sme pre deti do materskej školy zakúpili hudobné valce, diatonickú sadu zvončekov, či sety hudobných nástrojov Orffovho inštrumentára, kde každý set obsahuje xylofón, tamburínu, rolničky na dúhovej paličke, rúrkový bubienok, triangel s paličkou, činely, zvončeky na zápästie, rumba gule, kastanety, ručné zvončeky, ozvučné drievka a shaker vajíčka.
Hudobné valce Boomwhackers sú ideálnym hudobným nástrojom pre deti. Učia ich vnímať rytmiku a melódiu zároveň.
Výšky tónov tu reprezentujú jednotlivé farby valcov, čo veľmi uľahčuje hru. Deti vnímajú nielen hudbu, ale si tiež rozvíjajú cit pre kooperáciu v kolektíve.
Farebné zvončeky z diatonickej sady, z ktorých tiež každý zvoní iným tónom zo stupnice, hrajú dvoma spôsobmi. Prvý spôsob – tradičný a druhý spôsob stlačením tlačidiel umiestnených v rukovätiach.
Deti sa v škôlke učia používať ľahko ovládateľné hudobné nástroje Orffovho inštrumentára a zoznamujú sa aj s farebnými hudobnými notami na interaktívnej tabuli.
Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE v rámci zamestnaneckého grantového programu na základe odporúčania jedného z rodičov detí z našej škôlky.
Ďakujeme!
OZ Vodníček Rodičovské združenie pri materskej škole Tupolevova 20