Malý vedec – prírodovedecký krúžok

By 29/12/2019Projekty

Prírodovedný krúžok, ktorý je určený pre deti predškolského veku, sa koná v našej škôlke vďaka podpore z Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity.
Zážitkovým učením vedie deti k spoznávaniu prírodných javov, fyzikálnych zákonností a chemických procesov. Krúžok hravou formou posilňuje poznávacie city, pozorovacie schopnosti a podporuje túžbu po poznaní. Deti v krúžku robia jednoduché a bezpečné experimenty primerané ich veku. Majú možnosť objavovať magnetizmus, vodivosť, skúmať mikroskopom rastlinky a oboznámiť sa s tajmi vedných odborov.