KAŽDÝ JE VÍŤAZOM

By 18/08/2019Projekty

Pri príležitosti oslavy Dňa otcov nám pani učiteľky spolu s „OZ Vodníček Rodičovské združenie pri materskej škole Tupolevova 20“, 17.6.2019 zorganizovali športovo-súťažné popoludnie detí z materskej školy spolu so svojimi rodičmi. Základnou myšlienkou organizovania tohto podujatia bolo podporiť rozvoj pohybových zručností detí už od útleho detstva a taktiež aj športovanie detí spolu s rodičmi. Každé dieťa, ktoré sa zúčastnilo, v súlade s heslom dňa „Každý je víťazom“, získalo medailu, diplom a jabĺčko. 
Športové popoludnie prinieslo možnosť osláviť Deň otcov aktivitami, ktoré si istotne užili veľkí aj malí. Spoločne sme príjemne strávili voľný čas aj s ostatnými rodinami detí z materskej školy a ich učiteľmi v škôlkárskom prostredí v areáli materskej školy Tupolevova 20. 
Vďaka finančnej podpore zo zamestnaneckého grantu Dobré srdce Nadácie Tatra Banky sme mohli pripraviť množstvo športových disciplín. 
Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie medailí, diplomov a športového náčinia ( futbalové bránky, futbalové lopty, basketbalová sada, lano na preťahovanie, pásy na trojnohý beh, lietajúce taniere, hry s loptičkami na suchý zips), ktoré sa využilo počas podujatia. Získané športové náčinie bude môcť materská škola naďalej využívať na škôlkárskom ihrisku a podporovať rozvoj pohybových zručností detí.
Naša vďaka patrí pani učiteľkám a pani upratovačkám, ktoré pre nás pripravili športové podujatie, pánovi Slamkovi (rodičovi z triedy Žabky), vďaka ktorému sme sa spoločne mohli uchádzať o grant z Nadácie Tatra Banky a všetkým deťom a ich rodičom, že sme spoločne mohli stráviť voľný čas zmysluplnými aktivitami.
OZ Vodníček Rodičovské združenie pri materskej škole Tupolevova 20