Jedálny lístok 11.12.2017-15.12.2017  Lístok 11.12.2017

Milí rodičia, potvrdenie o zaplatení stravy môžete odovzdať učiteľkám alebo poslať mailom sjtupolevova@gmail.com (do 10. v mesiaci).

Platby

Cena obeda: 0,72 € + 0,30 €
žijné náklady = 1,02 €

Cena desiaty: 0,30

Cena olovrantu: 0,25

Kontakt na jedáleň

tel. čislo: +421 2 207 63 823

e- mail: sjtupolevova@gmail.com