Stravovanie detí:  – jedlo sa deťom podáva v jedálni ZŠ Tupolevova

  Lienky a Žabky  Sovičky a Motýliky 
Desiata 08.20- 8.40 8.35 – 8.55
Obed 11.15 – 11.50 11.35 – 12.05
Olovrant 14.15 – 14.35 14.35 – 14.55

Platby

Stravná jednotka na deň pre deti bez dotácie: 1,94 €

Desiata: 0,38 €
Obed: 0,90 €
Olovrant: 0,26 €
Režijné náklady: 0,40 €

Stravná jednotka na deň pre deti s dotáciou: 0,74 €

Stravné: 0,34
Režijné náklady: 0,40

Číslo účtu: SK35 5600 0000 0094 0110 2009

Kontakt na jedáleň

Školská jedáleň pri MŠ Tupolevova 20:

02/207 63 823

e-mail: sjtupolevova@gmail.com

vedúca ŠJ: Eva Černá