Category

Projekty

Remeslo má zlaté dno

By | Projekty

Ďakujeme MČ Bratislava- Petržalka za podporu nášho projektu „Remeslo má zlaté dno“.

Remesiel je veľmi veľa, ale remeselníkov je čoraz menej. Preto hlavným cieľom nášho projektu  „Remeslo má zlaté dno“ bolo zoznámiť deti z materskej školy Tupolevova 20 s remeslami najrôznejšieho druhu.

Do tried sme zakúpili potrebný materiál a pomôcky, tak aby si deti priamo v triedach za asistencie pani učiteliek mohli vyskúšať remeslá ako hrnčiarstvo, tkáčstvo, mydlárstvo a sviečkárstvo.

Predškoláci sa na hračkárskom hrnčiarskom kruhu snažili vyrobiť vlastný tanierik, misku či vázičku. Tie si neskôr maľovali a zdobili podľa vlastnej fantázie.

V strednej triede v Žabkách poňali hrnčiarstvo ako tímovú spoluprácu. Spoločne vyrábali z hliny košík a k tomu rôzne zeleniny,  ktoré si neskôr namaľovali.

Najmenšie Lienočky si pri hrnčiarstve zažili kopec zábavy. Hlavne keď zistili, že ak dajú hlinu na kraj točiaceho kruhu, tak tá rýchlo odletí. Tipnite si ako vyzerala trieda po ich tvorení.

Tkáčstvo malo najväčší úspech v predškolských triedach v Sovičkách a Motýlikoch nielen u dievčat, ale aj u chlapcov. Z vlny si na tkáčskych stavoch skúšali z vlny tkať.

Z výroby mydielok boli nadšené všetky deti. Deti pomáhali do roztopenej mydlovej hmoty nakvapkať farbu a vôňu. Prestriedavali sa pri miešaní a nalievaní do silikónových formičiek a potom s úžasom sledovali, ako ich mydielka stuhnú a tešili sa z ich výsledku.

Výrobu točených sviečok z plátov z včelieho vosku si vyskúšali zatiaľ iba Lienočky, ale na túto aktivitu sa môžu tešiť aj deti z iných tried, hneď ako prídu doobjednané knôty.

Sme radi, keď prostredníctvom hier a zážitkov môžeme podporovať v deťoch dôveru v ich vlastné schopnosti, rozvíjame ich tvorivosť, kreativitu ale aj tímovú spoluprácu.

Vďaka tomuto projektu si deti zažili a určite ešte aj zažijú kopec zábavy a teší nás, že zakúpený materiál a pomôcky budeme môcť v škôlke využívať aj naďalej pri tvorivej činnosti detí.

„Tento projekt finančne podporila Mestská časť Bratislava Petržalka – miesto kde to žije“

My sme malí muzikanti

By | Projekty | No Comments

Vďaka projektu „My sme malí muzikanti“ sme pre deti do materskej školy zakúpili hudobné valce, diatonickú sadu zvončekov, či sety hudobných nástrojov Orffovho inštrumentára, kde každý set obsahuje xylofón, tamburínu, rolničky na dúhovej paličke, rúrkový bubienok, triangel s paličkou, činely, zvončeky na zápästie, rumba gule, kastanety, ručné zvončeky, ozvučné drievka a shaker vajíčka.
Hudobné valce Boomwhackers sú ideálnym hudobným nástrojom pre deti. Učia ich vnímať rytmiku a melódiu zároveň.
Výšky tónov tu reprezentujú jednotlivé farby valcov, čo veľmi uľahčuje hru. Deti vnímajú nielen hudbu, ale si tiež rozvíjajú cit pre kooperáciu v kolektíve.
Farebné zvončeky z diatonickej sady, z ktorých tiež každý zvoní iným tónom zo stupnice, hrajú dvoma spôsobmi. Prvý spôsob – tradičný a druhý spôsob stlačením tlačidiel umiestnených v rukovätiach.
Deti sa v škôlke učia používať ľahko ovládateľné hudobné nástroje Orffovho inštrumentára a zoznamujú sa aj s farebnými hudobnými notami na interaktívnej tabuli.
Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE v rámci zamestnaneckého grantového programu na základe odporúčania jedného z rodičov detí z našej škôlky.
Ďakujeme!
OZ Vodníček Rodičovské združenie pri materskej škole Tupolevova 20

Malý vedec – prírodovedecký krúžok

By | Projekty

Prírodovedný krúžok, ktorý je určený pre deti predškolského veku, sa koná v našej škôlke vďaka podpore z Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity.
Zážitkovým učením vedie deti k spoznávaniu prírodných javov, fyzikálnych zákonností a chemických procesov. Krúžok hravou formou posilňuje poznávacie city, pozorovacie schopnosti a podporuje túžbu po poznaní. Deti v krúžku robia jednoduché a bezpečné experimenty primerané ich veku. Majú možnosť objavovať magnetizmus, vodivosť, skúmať mikroskopom rastlinky a oboznámiť sa s tajmi vedných odborov. 

Indoorové ihrisko – zdravé nožičky a chrbátik

By | Projekty

Vďaka podpore z Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity sa nám tento rok pre deti z našej škôlky podarilo zakúpiť športové pomôcky, ktoré môžu všetky deti využívať v triedach na voľnočasové aktivity a zlepšovať si tak svoju obratnosť a pohybové schopnosti. Pomôcky napomáhajú aj pri prevencii rôznych nežiaducich fyziologických javov, ktoré sa môžu vyskytnúť u detí predškolského veku ako sú ploché nohy a nesprávne držanie tela.
Práve preto tieto pomôcky mali deti taktiež možnosť využívať aj na krúžku „Cvičenie pre zdravé nožičky a chrbátik“,kde hravou formou za pomoci zábavných prostriedkov a pravidelnej pohybovej aktivity prostredníctvom odbornej lektorky bolo zabezpečené cvičenie zamerané na posilnenie nožnej klenby, liečbu plochých nôh a chybného držania tela. 

Víťazné projekty

By | Projekty

Projekty, do ktorých sa zapojila naša materská škola a získala grant:

školský rok 2018/2019

Termín Od koho sme žiadali grant Názov projektu Získaná suma
1.polrok Raiffeisen bank – Gesto pre mesto Z rozprávky do rozprávky 1000 EUR
2.polrok Grantový program hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity Indoorové ihrisko – zdravé nožičky a chrbátik 400 EUR
2.polrok DM – spoločne Od semienka k rastlinke 1000 EUR
2.polrok Nadácia Tatra Banky –Dobré srdce – zamestnanecký grant Každý je víťazom 300 EUR
2.polrok Grantový program hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity  – 3.kolo Malý vedec – prírodovedecký krúžok 400 EUR

KAŽDÝ JE VÍŤAZOM

By | Projekty

Pri príležitosti oslavy Dňa otcov nám pani učiteľky spolu s „OZ Vodníček Rodičovské združenie pri materskej škole Tupolevova 20“, 17.6.2019 zorganizovali športovo-súťažné popoludnie detí z materskej školy spolu so svojimi rodičmi. Základnou myšlienkou organizovania tohto podujatia bolo podporiť rozvoj pohybových zručností detí už od útleho detstva a taktiež aj športovanie detí spolu s rodičmi. Každé dieťa, ktoré sa zúčastnilo, v súlade s heslom dňa „Každý je víťazom“, získalo medailu, diplom a jabĺčko. 
Športové popoludnie prinieslo možnosť osláviť Deň otcov aktivitami, ktoré si istotne užili veľkí aj malí. Spoločne sme príjemne strávili voľný čas aj s ostatnými rodinami detí z materskej školy a ich učiteľmi v škôlkárskom prostredí v areáli materskej školy Tupolevova 20. 
Vďaka finančnej podpore zo zamestnaneckého grantu Dobré srdce Nadácie Tatra Banky sme mohli pripraviť množstvo športových disciplín. 
Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie medailí, diplomov a športového náčinia ( futbalové bránky, futbalové lopty, basketbalová sada, lano na preťahovanie, pásy na trojnohý beh, lietajúce taniere, hry s loptičkami na suchý zips), ktoré sa využilo počas podujatia. Získané športové náčinie bude môcť materská škola naďalej využívať na škôlkárskom ihrisku a podporovať rozvoj pohybových zručností detí.
Naša vďaka patrí pani učiteľkám a pani upratovačkám, ktoré pre nás pripravili športové podujatie, pánovi Slamkovi (rodičovi z triedy Žabky), vďaka ktorému sme sa spoločne mohli uchádzať o grant z Nadácie Tatra Banky a všetkým deťom a ich rodičom, že sme spoločne mohli stráviť voľný čas zmysluplnými aktivitami.
OZ Vodníček Rodičovské združenie pri materskej škole Tupolevova 20