Category

Projekty

Malý vedec – prírodovedecký krúžok

By | Projekty

Prírodovedný krúžok, ktorý je určený pre deti predškolského veku, sa koná v našej škôlke vďaka podpore z Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity.
Zážitkovým učením vedie deti k spoznávaniu prírodných javov, fyzikálnych zákonností a chemických procesov. Krúžok hravou formou posilňuje poznávacie city, pozorovacie schopnosti a podporuje túžbu po poznaní. Deti v krúžku robia jednoduché a bezpečné experimenty primerané ich veku. Majú možnosť objavovať magnetizmus, vodivosť, skúmať mikroskopom rastlinky a oboznámiť sa s tajmi vedných odborov. 

Indoorové ihrisko – zdravé nožičky a chrbátik

By | Projekty

Vďaka podpore z Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity sa nám tento rok pre deti z našej škôlky podarilo zakúpiť športové pomôcky, ktoré môžu všetky deti využívať v triedach na voľnočasové aktivity a zlepšovať si tak svoju obratnosť a pohybové schopnosti. Pomôcky napomáhajú aj pri prevencii rôznych nežiaducich fyziologických javov, ktoré sa môžu vyskytnúť u detí predškolského veku ako sú ploché nohy a nesprávne držanie tela.
Práve preto tieto pomôcky mali deti taktiež možnosť využívať aj na krúžku „Cvičenie pre zdravé nožičky a chrbátik“,kde hravou formou za pomoci zábavných prostriedkov a pravidelnej pohybovej aktivity prostredníctvom odbornej lektorky bolo zabezpečené cvičenie zamerané na posilnenie nožnej klenby, liečbu plochých nôh a chybného držania tela. 

Víťazné projekty

By | Projekty

Projekty, do ktorých sa zapojila naša materská škola a získala grant:

školský rok 2018/2019

Termín Od koho sme žiadali grant Názov projektu Získaná suma
1.polrok Raiffeisen bank – Gesto pre mesto Z rozprávky do rozprávky 1000 EUR
2.polrok Grantový program hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity Indoorové ihrisko – zdravé nožičky a chrbátik 400 EUR
2.polrok DM – spoločne Od semienka k rastlinke 1000 EUR
2.polrok Nadácia Tatra Banky –Dobré srdce – zamestnanecký grant Každý je víťazom 300 EUR
2.polrok Grantový program hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity  – 3.kolo Malý vedec – prírodovedecký krúžok 400 EUR

KAŽDÝ JE VÍŤAZOM

By | Projekty

Pri príležitosti oslavy Dňa otcov nám pani učiteľky spolu s „OZ Vodníček Rodičovské združenie pri materskej škole Tupolevova 20“, 17.6.2019 zorganizovali športovo-súťažné popoludnie detí z materskej školy spolu so svojimi rodičmi. Základnou myšlienkou organizovania tohto podujatia bolo podporiť rozvoj pohybových zručností detí už od útleho detstva a taktiež aj športovanie detí spolu s rodičmi. Každé dieťa, ktoré sa zúčastnilo, v súlade s heslom dňa „Každý je víťazom“, získalo medailu, diplom a jabĺčko. 
Športové popoludnie prinieslo možnosť osláviť Deň otcov aktivitami, ktoré si istotne užili veľkí aj malí. Spoločne sme príjemne strávili voľný čas aj s ostatnými rodinami detí z materskej školy a ich učiteľmi v škôlkárskom prostredí v areáli materskej školy Tupolevova 20. 
Vďaka finančnej podpore zo zamestnaneckého grantu Dobré srdce Nadácie Tatra Banky sme mohli pripraviť množstvo športových disciplín. 
Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie medailí, diplomov a športového náčinia ( futbalové bránky, futbalové lopty, basketbalová sada, lano na preťahovanie, pásy na trojnohý beh, lietajúce taniere, hry s loptičkami na suchý zips), ktoré sa využilo počas podujatia. Získané športové náčinie bude môcť materská škola naďalej využívať na škôlkárskom ihrisku a podporovať rozvoj pohybových zručností detí.
Naša vďaka patrí pani učiteľkám a pani upratovačkám, ktoré pre nás pripravili športové podujatie, pánovi Slamkovi (rodičovi z triedy Žabky), vďaka ktorému sme sa spoločne mohli uchádzať o grant z Nadácie Tatra Banky a všetkým deťom a ich rodičom, že sme spoločne mohli stráviť voľný čas zmysluplnými aktivitami.
OZ Vodníček Rodičovské združenie pri materskej škole Tupolevova 20