All Posts By

mstupolevova

Malý vedec – prírodovedecký krúžok

By | Projekty

Prírodovedný krúžok, ktorý je určený pre deti predškolského veku, sa koná v našej škôlke vďaka podpore z Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity.
Zážitkovým učením vedie deti k spoznávaniu prírodných javov, fyzikálnych zákonností a chemických procesov. Krúžok hravou formou posilňuje poznávacie city, pozorovacie schopnosti a podporuje túžbu po poznaní. Deti v krúžku robia jednoduché a bezpečné experimenty primerané ich veku. Majú možnosť objavovať magnetizmus, vodivosť, skúmať mikroskopom rastlinky a oboznámiť sa s tajmi vedných odborov. 

Indoorové ihrisko – zdravé nožičky a chrbátik

By | Projekty

Vďaka podpore z Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity sa nám tento rok pre deti z našej škôlky podarilo zakúpiť športové pomôcky, ktoré môžu všetky deti využívať v triedach na voľnočasové aktivity a zlepšovať si tak svoju obratnosť a pohybové schopnosti. Pomôcky napomáhajú aj pri prevencii rôznych nežiaducich fyziologických javov, ktoré sa môžu vyskytnúť u detí predškolského veku ako sú ploché nohy a nesprávne držanie tela.
Práve preto tieto pomôcky mali deti taktiež možnosť využívať aj na krúžku „Cvičenie pre zdravé nožičky a chrbátik“,kde hravou formou za pomoci zábavných prostriedkov a pravidelnej pohybovej aktivity prostredníctvom odbornej lektorky bolo zabezpečené cvičenie zamerané na posilnenie nožnej klenby, liečbu plochých nôh a chybného držania tela.