Milí rodičia,  na projekt sa hlasuje do 31.3.2020 23:59.hod. Naša materská škola Tupolevova 20 môže získať aj vďaka Vaším hlasom 1000 EUR na projekt pre škôlkárske ihrisko. Hlasovanie je bezplatné, ale pre nás má Váš hlas veľkú hodnotu. Prosím hlasujte a podporte deti v materskej škole Tupolevova.
https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/bratislava/8039
Telefónne číslo slúži iba na zaslanie sms kódu a znemožneniu, aby jedna osoba hlasovala dva krát.
V prípade, že nechcete poskytnúť svoje osobné údaje aj na marketingové účely, tak nemusíte udeliť súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov na účely marketingu.

Ďakujeme za podporu, OZ Vodníček Rodičovské združenie pri materskej škole Tupolevova 20      Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Petržalka sa uskutoční:

17.apríla 2020 – piatok v čase od 8.00 do 12.00

18.apríla 2020 – sobota v čase od 8.00 do 12.00

bez osobnej prítomností detí

a je postačujúca prítomnosť jedného zákonného zástupcu.

Bližšie informácie nájdete na https://www.petrzalka.sk/2020-03-26-zmena-terminov-zapisu-deti-do-prvych-rocnikov-zakladnych-skol/

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa budú podávať v termíne od 30. apríla do 31. mája 2020. Viac informácií nájdete: http://mstupolevova.sk/oznamy-pre-rodicov/podmienky-prijimania-deti/

Marec:

 • 2.3. o 9:30 hod. návšteva knižnice – Motýliky
 • 6.3. o 9:30 hod. návšteva knižnice – Žabky
 • 9.3. nebude krúžok – Joga
 • 10.3. o 9:30 hod. návšteva knižnice – Lienky
 • 11.3. o 9:00 a 10:00 hod. Malé upratovanie – interaktívne divadielko v dvoch skupinách (Žabky + Motýliky, Sovičky + Lienky)
 • 12.3. o 8:50 h. otvorená hodina pre predškolákov v ZŠ
 • 18.3. od 9:00 hod. Koníky v MŠ
 • 23.-27.3. Plavecký výcvik (pre prihlásené deti)

Február:

 • 24.2. v pondelok Karneval s hudbou a divadlom 
 • 25.2. v utorok o 9:30 hod. My sme malí fidlikanti

Január:

 • 16.1. Otvorená hodina z angličtiny  –  Žabky, Sovičky, Motýliky (dievčatá) o 15:15 h; Lienky a Motýliky (chlapci) o 15:55 h.
 • 20. – 24.1. Lyžiarsky výcvik (pre prihlásené deti)
 • 27.1. o 9:30 divadlo Agapé: Zimná rozprávka
 • 28.1. od 7:45 do 11:00 hod. Depistáž školskej zrelosti (v troch skupinách) – len pre predškolákov
 • 29.1. od 13:00 do 16:45 hod. Konzultácie pre rodičov predškolákov  o výsledkoch depistáže 

December:

 • 4.12. o 10:00 hod. „Koncert detí zo ZUŠ Topoľčianska“ 
 • 5.12. o 9:30 hod. „Mily a Mikuláš“ (divadlo Kasia + príchod Mikuláša)
 • 12.12. o 15:45 hod. „Vianočná besiedka“ – s vianočným pohostením (prinesú rodičia)

November:

 • 4.11. o 10:00 hod. „Deň materských škôl“ – pochod s hudbou a spevom v okolí MŠ
 • 5.11. o 16:45 hod. Lampiónový sprievod v okolí MŠ (lampióny zabezpečia rodičia)
 • 12.11. o 9:30 hod. „Chorá bábika“ – výchovný koncert
 • 14.11. od 8:30 hod. Vianočné fotenie (podľa objednávky)
 • 12.11. od 8:30 hod. Fotenie s motívmi (objednaní)
 • 18.-22.11. Korčuľovanie (pre prihlásené deti)
 • 25.11. od 15:00 do 16:30 hod. Ochutnávka zdravých nátierok – v jedálni ZŠ
 • 27.11. o 9:00 hod. Divadlo Na hojdačke: Žabí kráľ

Október:

 • 8.10. o 9.30 hod.  Mia Králová: „Farbičkový koncert pre deti“ 
 • 15.10. od  8.30 hod. Jesenné fotenie (podľa objednávky)
 • 21.-25.10. Plavecký výcvik (pre prihlásené deti)
 • 24.10. – popoludní  VÝSTAVKA – TVORIVÁ JESEŇ – prehliadka detských výtvorov z prírodnín vytvorených v MŠ aj doma s rodičmi a tekvicových svetlonosov

September:

 • 24.9.  Divadelné predstavenie „Fifo a Vierka na prázdninách“ o 9:30 hod.
 • 30.9. Výlet na Železnú studničku (4-6 ročné deti) o 9:00 hod.