Trieda Žabky

Mgr. Lea Szabóová
triedna učiteľka

Ivana Vlková


Trieda Motýliky

Mgr. Zuzana Michaleková
riaditeľka MŠ Tupolevova

Mgr. Darina Sedláčková

triedna učiteľka


Trieda Sovičky

PaedDr. Erika Holásková
triedna učiteľka

Mgr. Jana Strelcová


Trieda Lienky

Mgr. Nikoleta Gódányová
triedna učiteľka

Katarína Petrechová

Krúžky

Naša škôlka sa snaží poskytovať deťom čo najrozmanitejšiu škálu aktivít. Všetky aktivity sa realizujú pod vedením skúsených pedagógov a spolupracujúcich odborníkov z príslušnej oblasti.

Anglický jazyk – vzdelávacia agentúra E.M.M.A.

E.M.M.A. – vzdelávacia agentúra je modernou vzdelávacou inštitúciou, ktorej prvoradým cieľom je poskytovať kvalitné, odborné a progresívne jazykové kurzy angličtiny, nemčiny a španielčiny tímom kvalifikovaných lektorov.